Fulltextové vyhledávání

banner.jpg

Výzva - Zavádění ICT v územní veřejné správě


Ministerstvo vnitra vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v Integrovaném operačním programu na „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě".
 • Prioritní osa: 2. Zavádění ICT v územní veřejné správě
 • Oblast intervence: 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě
 • Název výzvy: Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě

Identifikace výzvy:
Číslo kola výzvy: 09 – kontinuální
Celková částka z ERDF pro tuto výzvu: 1 000 000 000,- Kč
Termín příjmu žádostí: 15. 4. 2010 – 1. 12. 2010.

Identifikace programu a oblasti podpory
Operační program: IOP – Integrovaný operační program
Prioritní osa: 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě
Oblast podpory: 2.1 - Zavádění ICT v územní veřejné správě
Cíl podpory: Konvergence

Podporované aktivity/operace dle Prováděcího dokumentu IOP:
b) budování komunikační infrastruktury územní veřejné správy:
 • výstavba datových sítí pro potřeby služeb veřejné správy a veřejných služeb
 • projekty řešící vybudování komplexních standardizovaných informačních a komunikačních systémů, sítí a infrastruktur ve veřejné správě s důrazem na plnou interoperabilitu a vzájemné propojení s již existujícími systémy orgánů veřejné správy,
 • projekty na zajištění vysoké míry zabezpečení ICT (pořízení a podpora implementace bezpečnostních prvků /HW i SW/ do informačních systémů územní veřejné správy).
d) elektronizace služeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postupů u jednotlivých agend vykonávaných orgány územní veřejné správy:
 • elektronizace výkonu jednotlivých agend ve veřejné správě, realizace transakcí (např. formulářů, výkazů …) elektronickou cestou a pořízení navazujících technologických řešení umožňující zvýšení využívání eGovernmentu v podmínkách územní veřejné správy,
 • zavádění elektronické a spisové služby (document management),
 • služby elektronické veřejné správy (eGovernment) poskytované prostřednictvím moderních informačních a komunikačních technologií (ICT) na úrovni územní veřejné správy s provázaností na úroveň národní a mezinárodní,
 • digitalizace vybraných datových zdrojů, jejich zpřístupňování (vč. ochrany a zpřístupnění publikovaných digitálních dokumentů), dlouhodobého ukládání včetně podpory vybavení digitalizačních pracovišť,
 • aktivity související s podporou informačního managementu, znalostních systémů veřejné správy a budování kompetenčních a znalostních center,
 • nástroje na zpřístupňování archiválií v rámci projektu „Otevřená minulost“ spojené s vytvořením pravidel upravující technickou stránku poskytování těchto archiválií veřejnosti pomocí prostředků ICT,
 • propagace poskytování služeb elektronické veřejné správy.

 
Autor: Ing. Kateřina Kasparová | Zobrazeno: : 2591x

Přehled dalších článků

Kontaktní informace

REGIONIS

Hněvotín 553
783 47  Hněvotín
okres Olomouc

E-mail: info@regionis.cz

 
Jako šestý v pořadí byl dne 18. 5. 2015 Evropskou komisí schválen Program rozvoje venkova, který má v gesci Ministerstvo zemědělství. Program rozvoje venkova se zaměřuje především na investice pro konkurenceschopnost, inovace zemědělských podniků a také na vytvoření nových pracovních míst na venkově. Celkem bylo na tento program vyčleněno 2,31 mld. EUR z celkové alokace 24 mld. EUR, která je pro Českou republiku v období 2014–2020 k dispozici.
Pokračování článku

NOVINKY A ZPRÁVY

29.12.2016

Hodně úspěchů v novém roce 2017 Vám přeje tým poradců Regionis

Více informací

06.10.2016

Finanční analýza a ekonomické hodnocení projektů spolufinancovaných z fondů EU
Lektor: Ing. Lukáš Melecký, Ph.D.

Více informací