Fulltextové vyhledávání

dooffy_regionis_banner_zena_s_kridou.jpg

Projektové řízení


Zabýváme se projektovým managementem v oblasti dotační politiky českých i evropských strukturálních fondů. Zpracujeme pro Vás kompletní projektovou dokumentaci pro podání žádosti o finanční podporu z dostupných dotačních programů. Specializujeme se především na zvyšování kvality ve vzdělávání, občanskou vybavenost, rozvoj podnikání či rozvoj venkova.

V přípravné fázi projektu individuálně spolupracujeme s klientem na specifikaci potřeb a požadavků, na jejichž základě je následně sepsána, s klientem konzultována a příslušným orgánům odevzdána projektová žádost a její přílohy. Klientovi ručíme za formální správnost zpracované dokumentace.

V případě Vašeho zájmu je možné dohodnout i poradenskou činnost v realizační části projektu, tj. po schválení dotace.
Programové období 2014-2020

Pro Českou republiku byly vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard eur. Oproti programovému období 2007–2013 došlo v systému čerpání z evropských fondů k zavedení některých novinek, např.:

 • rozšíření počtu zapojených fondů (nově i EAFRD a EMFF, tedy fondy politiky rozvoje venkova a Společné námořní a rybářské politiky);
 • nastavení systému předběžných podmínek;
 • vyšší měřitelnost přínosu podpořených operací (důraz na plnění stanovených indikátorů);
 • finanční závislost na rychlosti a kvalitě čerpání (výkonnostní rámec);
 • vyšší míra uplatnění územně specifického přístupu a využití integrovaných nástrojů;
 • vyšší míra uplatnění finančních nástrojů na úkor dotací.

V českých podmínkách mezi hlavní novinky patří především:
 • snížení počtu programů (snížení počtu tematických OP a ustavení jednoho Integrovaného regionálního operačního programu na místo původních sedmi ROPů);
 • koncepce Jednotného metodického prostředí (má zajistit stejná pravidla skrze celý systém);
 • rozšířené fungování monitorovacího systému (zjednodušení administrativy, žadatel již nebude muset tisknout žádné papíry).

Programy:

 1. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu;
 2. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy;
 3. Operační program Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí;
 4. Operační program Doprava, řízený Ministerstvem dopravy;
 5. Operační program Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí;
 6. Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
 7. Operační program Praha - pól růstu ČR, řízený Magistrátem hlavního města Prahy;
 8. Operační program Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
 9. Operační program Rybářství 2014-2020, řízený Ministerstvem zemědělství;
 10. Program rozvoje venkova, řízený Ministerstvem zemědělství;
 11. Interreg V-A Česká republika - Polsko, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
 12. Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 13. Program spolupráce Rakousko - Česká republika 2014-2020, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 14. Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 15. Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014-2020, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 16. Program nadárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 17. Program nadnárodní spolupráce DANUBE, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj (schválen dodatečně usnesením vlády ČR č. 447 ze dne 12. června 2013);
 18. Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, koordinované na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 19. Program meziregionální spolupráce ESPON 2020;
 20. Program meziregionální spolupráce INTERACT III.
Zdroj dat: www.strukturalni-fondy.cz

Mítní akční skupiny:
 • MAS Hlučínsko, o. s. (územní působnost: Bělá, Bohuslavice, Bolatice, Darkovice, Děhylov, Dobroslavice, Dolní Benešov, Hať, Hlučín, Hněvošice, Chlebičov, Chuchelná, Kobeřice, Kozmice, Kravaře, Ludgeřovice, Markvartovice, Oldřišov, Píšť, Rohov, Služovice, Strahovice, Sudice, Šilheřovice, Štěpánkovice, Třebom, Velké Hoštice, Vřesina, Závada)
 • Region Haná, o. s. (územní působnost: Bílovice-Lutotín, Bílsko, Bohuslavice, Brodek u Konice, Březsko, Budětsko, Čechy pod Kosířem, Čelechovice na Hané, Drahanovice, Dzbel, Hačky, Hluchov, Hněvotín, Horní Štěpánov, Hvozd, Jesenec, Kladky, Konice, Kostelec na Hané, Laškov, Lešany, Lipová, Loučany, Loučka, Luběnice, Ludmírov, Lutín, Náměšť na Hané, Ochoz, Olbramice, Olšany u Prostějova, Pěnčín, Polomí, Ptení, Raková u Konice, Rakůvka, Senice na Hané, Senička, Skřípov, Slatinice, Slatinky, Smržice, Stařechovice, Stražisko, Suchdol, Těšetice, Ústín, Zdětín)

Čtěte také v rubrice EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ: Strategické plánování rozvoje obcí
  
 
Autor: Ing. Kateřina Kramplová Kasparová | Zobrazeno: : 6387x

Přehled dalších článků

Kontaktní informace

REGIONIS

Hněvotín 553
783 47  Hněvotín
okres Olomouc

E-mail: info@regionis.cz

 
Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo souhrn nejčastějších dotazů a odpovědí k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek s cílem vysvětlit a zpřesnit důležitou, ale často velmi odbornou problematiku pro širokou veřejnost.

Hlavní důvody vzniku nového zákona, jeho přínosy, smysl, příklady častých problémů stávající úpravy a další zajímavé informace shrnuje následující článek.

Pokračování článku

NOVINKY A ZPRÁVY

29.12.2016

Hodně úspěchů v novém roce 2017 Vám přeje tým poradců Regionis

Více informací

06.10.2016

Finanční analýza a ekonomické hodnocení projektů spolufinancovaných z fondů EU
Lektor: Ing. Lukáš Melecký, Ph.D.

Více informací