Fulltextové vyhledávání

banner.jpg

OP VVV - šablony pro střední a vyšší odborné školy

Dotace pro školy: Dne 20. 12. 2016 byla vyhlášena výzva OP VVV, jejímž cílem je podpořit střední a vyšší odborné školy formou projektů zjednodušeného vykazování.

Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání žáků/studentů, a to s možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, školního kariérového poradce. Dále jsou podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce, aktivity rozvíjející ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.
Oprávněnými žadateli jsou střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy na celém území České republiky – včetně hl. města Prahy zapsané ve školském rejstříku, které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jednoho žáka nebo studenta:
  • nezřizované organizačními složkami státu,
  • zřizované MŠMT.
Alokace výzvy:
  • Méně rozvinuté regiony 830.000.000 Kč
  • Více rozvinuté regiony: 170.000.000 Kč
Minimální rozpočet projektu 200.000 Kč.
Maximální výše finanční podpory na školu 200 000 Kč + (počet žáků školy v denním studiu x 2.000 Kč nebo
počet žáků školy v ostatních formách studia x 500 Kč), zároveň nesmí být vyšší než 5 mil. Kč.

Požadovaná míra spolufinancování ze strany příjemce 0 %.

Cílovou skupinou jsou žáci SŠ a konzervatoří, studenti VOŠ, pedagogičtí pracovníci SŠ, konzervatoří a VOŠ včetně vedoucích pedagogických pracovníků a pracovníci ve vzdělávání na SŠ, konzervatořích a VOŠ.

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz) v termínu od 20. 12. 2016 do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději však do 30. 9. 2017 do 14 hodin.

Podmínkou podání žádosti o dotaci v této výzvě zatím ještě není vypracovaný  ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY, ani PLÁN AKTIVIT, ale v dalších výzvách již budou tyto dokumenty vyžadovány. Škola si volí alespoň jednu šablonu dle výsledků dotazníkového šetření, které proběhlo na konci roku 2015.

Budete-li potřebovat odbornou pomoc při přípravě projektů, žádostí o dotaci, zpracování akčních plánů, obraťte se na nás, rádi Vám budeme nápomocni.


 
Autor: Ing. Kateřina Kramplová Kasparová | Zobrazeno: : 1973x

Přehled dalších článků

Kontaktní informace

REGIONIS

Hněvotín 553
783 47  Hněvotín
okres Olomouc

E-mail: info@regionis.cz

 
Z mapy zchátralých a nevyužívaných ploch a objektů v Moravskoslezsku zmizelo za posledních devět let 61 brownfieldů. Přispěla na to dotace 519 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Většina z bývalých brownfieldů se díky evropské dotaci a snaze měst a obcí proměnila v zeleň nebo plochy pro další využití. Několik objektů včetně cenných kulturních památek bylo rekonstruováno. Vyplynulo to z vyhodnocení evropských investic do revitalizace brownfiledů v letech 2007-2015, které provedla Regionální rada Moravskoslezsko v dubnu 2016.

Pokračování článku

NOVINKY A ZPRÁVY

29.12.2016

Hodně úspěchů v novém roce 2017 Vám přeje tým poradců Regionis

Více informací

06.10.2016

Finanční analýza a ekonomické hodnocení projektů spolufinancovaných z fondů EU
Lektor: Ing. Lukáš Melecký, Ph.D.

Více informací