Fulltextové vyhledávání

banner.jpg

Konference MMR - Strategické řízení rozvoje obcí (11.06.2015)

Dne 10. 6. 2015 jsme se ve Velké Bystřici zúčastnili konference "Strategické řízení rozvoje obcí" pořádané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Hlavními tématy byly přínosy koncepčního přístupu k rozvoji obcí a měst, nové metodické a elektronické nástroje podporující strategické řízení obcí a možnosti financování rozvojových aktivit obcí prostřednictvím fondů EU.


Na konferenci, které se zúčastnilo také na 150 starostů a místostarostů obcí a měst, pracovníků strategických odborů krajských a městských úřadů, manažerů místních akčních skupin a dobrovolných svazků obcí, vystoupili čelní představitelé Ministerstva pro místní rozvoj a představili zúčastněným posluchačům novinky v aplikaci podporující tvorbu Programů rozvoje obcí, která je dostupná na www.obcepro.cz, a dále nejnovější informace ve vývoji připravenosti vyhlášení výzev pro čerpání dotací strukturálních fondů.

Jelikož se strategickým plánováním sdružení Regionis zabývá již řadu let, témata nám byla dobře známá. Jako největší přínos konference hodnotíme zejména představení nových nástrojů aplikace obcepro, které mají potenciál usnadnit vedení obcí práci při realizaci strategických plánů, umožňují jednoduché promítání údajů do rozpočtových výhledů či obecních rozpočtů a přehledné generování výstupů kontrolních procesů plnění plánů rozvoje.

Více informací ke strategickému plánování rozvoje...


Brožura zpracovaná Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (2015) představuje obcím možnosti čerpání dotací EU v programovém období 2014–2020. Publikace je rozčleněna podle témat a příkladů typových aktivit, nikoli podle programů, jak bývá zvykem. Čtenář tak může nalistovat konkrétní oblast, kterou chce ve své obci rozvíjet.

Pokračování článku

NOVINKY A ZPRÁVY

29.12.2016

Hodně úspěchů v novém roce 2017 Vám přeje tým poradců Regionis

Více informací

06.10.2016

Finanční analýza a ekonomické hodnocení projektů spolufinancovaných z fondů EU
Lektor: Ing. Lukáš Melecký, Ph.D.

Více informací