Fulltextové vyhledávání

banner.jpg

Náš tým

 
ING. KATEŘINA KRAMPLOVÁ KASPAROVÁ

Vzdělání:
 • 2000 až 2005 - VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta, obor Ekonomika a právo v podnikání, zaměření na obchodní právo, ekonomické a manažerské aktivity
 • 1995 až 2000 - Obchodní akademie Ostrava
Praxe:
 • 2000 až dosud - Vlastní podnikatelská praxe - Ekonomické a obchodně právní poradenství
Zkušenosti:
 • Projektové řízení - monitoring dotačních příležitostí, zpracování kompletní projektové dokumentace k žádosti o dotaci, administrace schválené dotace, externí poradenská činnost a spolupráce při přípravě projektových žádostí pro projekty financované ze strukturálních fondů EU a fondů národních, člen realizačního týmu schválených projektů
 • Hodnocení a výběr projektů ke schválení
 • Organizace výběrových řízení (veřejné zakázky)
 • Plánování rozvoje - zpracování strategických plánů rozvoje, sociálně ekonomických analýz, organizace dotazníkových šetření
 • Kontraktace obchodních smluv a obchodně právní poradenství pro soukromý i veřejný sektor
Jazykové znalosti:
 • Anglický jazyk
 • Francouzský jazyk
Ostatní dovednosti:
 • Vysoká uživatelská úroveň kancelářských programů typu MS Office, administrátorská správa internetových stránek v redakčním systému a správa e-mailových účtů uživatelů na dané doméně, úprava fotografií ve fotoeditorech, editace videa, tvorba formulářů, dotazníků, šablon atd., zkušenosti s některými účetními a ekonomickými programy
 • Řidičský průkaz skupiny B
Osvědčení a certifikáty:
 • Státní zkouška z kancelářského psaní na stroji a PC
Zájmy:
 • Manažerská psychologie, andragogika, fotografování

ING. LUKÁŠ MELECKÝ, Ph.D.


Vzdělání:
 • 1997 až 2002 - VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta, obor Národní hospodářství - magisterské studium
 • 2002 až dosud - VŠB TU Ostrava, Ekonomická faktulta,  studijní program Ekonomické teorie - doktorské studium
Praxe:
 • Pedagogická praxe - Katedra evropské integrace (KEI) na Ekonomické fakultě VŠB TU Ostrava – odborný asistent, tajemník katedry (vedení přednášek, seminářů, konzultací, bakalářských a diplomových prací pro studenty bakalářského a magisterského oboru Eurospráva, Regionální rozvoj, Národní hospodářství, Veřejná ekonomika a správa), vyučované předměty: Řízení rozvojových projektů v EU B,  Programování strukturální pomoci v EU, Regionální politika EU, EU Regional policy (Erasmus), EU Cohesion policy
 • Odborná praxe - Odborný asistent na katedře evropské integrace Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava (2004 – dosud), interní doktorand na katedře národního hospodářství Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava (2002 – 2004)
Zkušenosti:
 • Projektové řízení - monitoring dotačních příležitostí, zpracování kompletní projektové dokumentace k žádosti o dotaci, administrace schválené dotace, externí poradenská činnost a spolupráce při přípravě projektových žádostí pro projekty financované ze strukturálních fondů  EU, člen realizačního týmu mnoha projektů (např. GAČR - Makroekonomické modely české ekonomiky a dalších zemí EU, MMR ČR - Regionální disparity v územním rozvoji ČR, MSK - Partnerstvím k prosperitě, Úřad vlády ČR - Učíme a učíme se o EU, MSK - Ex-Ante hodnocení ROP NUTS II Moravskoslezsko na období 2007 - 2013)
 • Hodnocení a výběr projektů doporučených ke schválení pro ROP NUTS II Moravskoslezsko, regionální expert Fondu mikroprojektů (Interreg IIIA ČR - PR v regionu Silesia, OPPS ČR - PR v regionu Silesia - hodnocení projektů)
 • Příprava a realizace doktorských projektů v rámci GAČR „Možnosti zvyšování úspěšnosti českých podniků v kontextu evropské integrace“
 • Redakční činnost v rámci VŠB TU Ostrava
 • Aktivní účast na řadě českých i zahraničních věděckých konferencích
Jazykové znalosti:
 • Anglický jazyk – aktivní znalost slovem i písmem
 • Francouzský jazyk – aktivní znalost slovem i písmem
Osvědčení a certifikáty:
 • Certifikát ECDL (European Computer Driving Licence), 2008
 • Osvědčení – Finanční a ekonomická analýza projektů, 2007
 • Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání – Angličtina pro lektory a učitele VOŠ a VŠ, 2003
 • FCE (First Certificate in English), 2003

 


 

doc. Ing. JAN NEVIMA, Ph.D.

Vzdělání:
 • 1995 až 2000 - Obchodní akademie Ostrava
 • 2000 až 2005 - VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta, obor Národní hospodářství (Ing.)
 • 2005 až 2009 - VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta, doktorské studium - obor Ekonomie (Ph.D.)
Praxe:
 • OPF Slezská univerzita v Opavě, Karviná - pedagogická praxe (Mikroekonomie B, Makroekonomie B)
 • VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra matematických metod v ekonomice - interní doktorand - pedagogická praxe (Ekonometrie, Metody řízení a rozhodování ve financích, Aplikace metod předvídání v ekonomice)
 • Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava - Mariánské Hory - pedagogická praxe (Ekonomie, Makroekonomie, Jak napsat projekt, Univerzální příprava na VŠ), garant technicko-ekonomického rozvoje a projektů
 • CK Vítkovice Tours Ostrava - projektový manažer, analytik (příprava rozvojových projektů, supervize řešení projektu ESF, ekonometrické modelování tržeb)
Zkušenosti:
 • Projektové řízení - monitoring dotačních příležitostí, zpracování kompletní projektové dokumentace k žádosti o dotaci, administrace schválené dotace, externí poradenská činnost a spolupráce při přípravě projektových žádostí pro projekty financované ze strukturálních fondů EU, člen realizačního týmu mnoha projektů (např. MSK - OPLZZ - Vzdělávání pro zaměstnance zařazených do KÚ", ESF OPVK - OPF Slezská univerzita v Opavě - „Implementace mezioborových vazeb účetních a daňových předmětů do bakalářského studijního programu Ekonomika a management a navazujícího magisterského programu Ekonomika a management“, Nadace OKD - OA a VOŠS Ostrava - Mar. Hory - „Příprava projektů Evropského sociálního fondu na OA Ostrava směrem k vyšší konkurenceschopnosti“, "Vzdělávání pedagogů OA Ostrava v oblasti projektového managementu směrem k vyšší efektivitě řešených evropských projektů", "Nadace ČEZ - OA a VOŠS Ostrava - Mar. Hory - „Úspornými žárovkami a vzdělávání k nižší energetické náročnosti“, OPVK - OA a VOŠS - „Moderní, dynamickou a inovativní výukou k vyšší konkurenceschopnosti Obchodní akademie Ostrava“ , "Zvýšení konkurenceschopnosti středních škol v regionech Moravskoslezsko a Zlínskou formou implementace moderních, invenčních a interaktivních metod výuky" atd.)
 • Výzkumný projekt GAČR: "Makroekonomické modely české ekonomiky a dalších zemí EU“
 • International Project Centre (2010): Exeter (UK), Comenius: LIFELONG LEARNING PROGRAMME, COM-IST-2010-151
Jazykové znalosti:
 • Anglický jazyk – aktivní znalost slovem i písmem
 • Francouzský jazyk – aktivní znalost slovem
Osvědčení a certifikáty:
 • Akreditovaný certifikát "Projektový manažer"
 • Certifikát MS projekt - ACSA
 • Certifikát pro realizátory distančního vzdělávání - NCDV
 • Certifikát - Elektronická podpora vzdělávání - VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta


 
MGR. LENKA MÁTLOVÁ

Vzdělání:
 • 1995 až 1999 - Gymnázium Dr. Edvarda Beneše, Hlučín
 • 1999 až 2004 - Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Praxe:
 • Praxe v oblasti práva správního, obchodního, občanského, pracovního a v právních vztazích k nemovitostem
 • Občanský poradce, Asociace občanských poraden


ING. MARTIN MICHALEC

Vzdělání:
 • Střední stavební průmyslová škola Havířov
 • Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava
Praxe:
 • 2004 až 2005 - Firemní grafik společnosti Simply You; Dooffy Design; grafik společnosti ADweby
 • 2005 až současnost - Vlastní podnikatelská praxe na plný úvazek - Dooffy Design; grafik společnosti ADweby
 • 2010 jsem se stal oficiálním partnerem sdružení REGIONISu; Dooffy Design, grafik společnosti ADweby
Zkušenosti:
 • Již řadu let realizuji grafické a fotografické práce pro firmy, společnosti, různá sdružení či fyzické osoby. Vytvářím a buduji kompletní firemní identity pro firmy - od loga, vizitky, letáku, hlavičkového papíru, webdesignu, focení až po billboardy více viz.: http://www.regionis.cz/cs/graficke-prace.html
 ING. PETR LAJČOK

Vzdělání:
 • SPŠ Kratochvílova, Moravská Ostrava, obor „Elektrotechnika“
 • Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava
Praxe:
 • 2003 až dosud - Správa počítačových sítí - Platforma Windows XP, Windows 2000/2003 Server, Linux.
 • 2003 až 2005 - Externí spolupráce u společnosti poskytující bezdrátový internet (WiFi). Správa a realizace bezdrátových sítí.
 • 2005 až dosud - Hlavní programátor společnosti ADweby
Zkušenosti:
 • Návrh a realizace počítačových sítí založených na OS Windows XP, 2000/2003 Server, Linux.
 • Správa počítačových sítí (zabezpečení sítě, VPN a další rutinní práce spojené se správou běžných drátových i bezdrátových počítačových sítí)
 • Konfigurace aktivních síťových prvků (routery, access pointy, print servery, VPN apod.)
 • Velmi dobrá znalost (X)HTML, CSS2.1, PHP, MySql, XML a další činnosti spojené s tvorbou internetových i intranetových aplikací
 • Znalost programovacího jazyka C (Delphi), PHP, JavaScript
 • Znalosti HW – montáž, diagnostika, sestavování PC apod.
ING. MICHAELA STANÍČKOVÁ, Ph.D.

Vzdělání:
 • 2001 – 2005 Gymnázium Františka Živného v Bohumíně
 • 2005 – 2008 VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta, obor Eurospráva – bakalářské studium
 • 2008 – 2010 VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta, obor Eurospráva – navazující magisterské studium
 • 2010 - 2016 VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta, obor Ekonomické teorie – doktorské studium

Praxe:
 • VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra evropské integrace 

Zkušenosti:
 • Projektové řízení 

Jazykové znalosti:
 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk


 
 
Autor: Regionis | Zobrazeno: : 7564x

Přehled dalších článků

Kontaktní informace

REGIONIS

Hněvotín 553
783 47  Hněvotín
okres Olomouc

E-mail: info@regionis.cz

 
Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo souhrn nejčastějších dotazů a odpovědí k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek s cílem vysvětlit a zpřesnit důležitou, ale často velmi odbornou problematiku pro širokou veřejnost.

Hlavní důvody vzniku nového zákona, jeho přínosy, smysl, příklady častých problémů stávající úpravy a další zajímavé informace shrnuje následující článek.

Pokračování článku

NOVINKY A ZPRÁVY

29.12.2016

Hodně úspěchů v novém roce 2017 Vám přeje tým poradců Regionis

Více informací

06.10.2016

Finanční analýza a ekonomické hodnocení projektů spolufinancovaných z fondů EU
Lektor: Ing. Lukáš Melecký, Ph.D.

Více informací