Fulltextové vyhledávání

banner.jpg

MMR obnoví kofinancování ROP

MR: "Obnovíme kofinancování regionálních operačních programů". Vláda České republiky po několika týdnech intenzivních vyjednávání podpořila návrh Ministerstva pro místní rozvoj. Kofinancování regionálních operačních programů ze státního rozpočtu bude zachováno.

V reakci na úsporná opatření Vláda ČR svým usnesením č. 563 ze dne 11.8.2010 schválila zrušení kofinancování regionálních operačních programů. MMR jako koordinátor čerpání strukturálních fondů navrhovalo vzhledem k již schválených projektům postupné snižování státní účasti na financování regionálních programů a úplné zrušení kofinancování nepodpořilo.

MMR od počátku upozorňovalo na závažnost dopadů rozhodnutí vlády na čerpání fondů EU, a proto v uplynulých týdnech intenzivně vyjednávalo o možnostech, jak regionům pomoci.

Výsledkem je rozhodnutí vlády o obnovení kofinancování ze státního rozpočtu, a to v rozsahu závazků z podepsaných smluv na jiné než krajské projekty. Zbývající prostředky budou zajištěny z rozpočtů krajů. „V situaci, v jaké se nachází veřejné finance, je nezbytné hledat úspory ve všech oblastech,“ uvedl 1. náměstek ministra Daniel Braun, „nicméně jsem rád, že vláda uvážila důsledky svého rozhodnutí a nedopustila ohrožení plynulého čerpání evropských fondů.“
Zdroj: www.strukturalni-fondy.cz
 
Autor: Ing. Kateřina Kasparová | Zobrazeno: : 4062x

Přehled dalších článků

Kontaktní informace

REGIONIS

Hněvotín 553
783 47  Hněvotín
okres Olomouc

E-mail: info@regionis.cz

 
10.10.2016 Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dvě výzvy na podporu infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích. K dispozici je téměř 593 mil. korun. Žádosti lze podávat od 18. 11. 2016.

Pokračování článku

NOVINKY A ZPRÁVY

29.12.2016

Hodně úspěchů v novém roce 2017 Vám přeje tým poradců Regionis

Více informací

06.10.2016

Finanční analýza a ekonomické hodnocení projektů spolufinancovaných z fondů EU
Lektor: Ing. Lukáš Melecký, Ph.D.

Více informací