Fulltextové vyhledávání

dooffy_regionis_banner_muz_v_bile_kosili.jpg

Ekonomické poradenství


Nabídka poradenských služeb pro obce, vaše podnikání či projekt:
  • Poradenská a konzultační činnost v ekonomických a finančních oborech
  • Veřejné zakázky, organizace výběrových řízení
  • Strategické plánování rozvoje obcí
  • Obchodně právní poradenství
  • Zpracování odborných studií a posudků
  • Služby v oblasti administrativní správy
  • Služby organizačně hospodářské povahy
  • Mimoškolní vzdělávání a odborné prezentace


Našimi klienty jsou zejména:

Školy a vzdělávací zařízení
Žáci touží studovat moderním způsobem, s nejnovější výpočetní a prezentační technikou. Zavedením soudobých trendů výuky založených na podpoře komunikačních a informačních technologií se zvyšuje zájem a motivace žáků ke studiu. Samozřejmostí ve vztahu k udržení konkurenceschop­nosti školy v tržním konkurenčním prostředí se stává také e-learningová podpora výuky prostřednictvím studijních materiálů v atraktivní elektronické podobě dostupné online i mimo areál školy. Pomáháme školám se zavedením e-learningu, tvorbou poutavé prezentace školy na internetu a v mnoha dalších oblastech zvyšování kvality vzdělávání.

Obce a města
Zabýváme se strategickým plánováním rozvoje obcí, zpracováváme sociálně ekonomické analýzy, strategické plány rozvoje, programy rozvoje, akční plány, provádíme dotazníková šetření včetně zpracování výsledků v grafické i slovní podobě, zhotovujeme podklady pro prezentace obcí a měst při nejrůznějších příležitostech, organizujeme výběrová řízení na dodavatele služeb, zboží či stavebních prací.

Podnikatelé
Zpracováváme dokumenty obchodně závazkových vztahů, pracovně právních vztahů, odborné analýzy, prezentace společností i jednotlivých produktů, prezentace pro účely školení, seminářů, dnů otevřených dveří a jiných událostí, organizujeme výběrová řízení na dodavatele služeb, zboží či stavebních prací.

Spotřebitelé
Pomáháme klientům s dokumenty závazkového práva dle občanského zákoníku (smlouvy, dohody) pro fyzické osoby – spotřebitele.


Zaměstnanci

Klientům z řad zaměstnanců radíme s dokumenty pracovně právních vztahů, tj. s pracovními smlouvami, dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, s dokumenty souvisejícími se skončením pracovního poměru, s žádostmi a jinými písemnosti v pracovním styku.


Informace o cenách služeb:


Ceny za poradenské služby a za vypracování požadované dokumentace jsou stanoveny podle specifických požadavků zákazníka a jejich výše záleží na rozsahu dané zakázky. Klientovi jsou zdarma poskytovány veškeré informace související s podmínkami vypracování dokumentace, rovněž není zpoplatněna přípravná fáze projektu. Výsledná cena je stanovena na základě rozpočtu a s její výší je vždy zákazník srozuměn předem. Teprve po vzájemné dohodě o podmínkách a ceně projektu je uzavřena závazná smlouva na zpracování konkrétní zakázky.

Ke klientům je přistupováno individuálně s ohledem na jejich potřeby a požadavky. Poskytnuté údaje jsou využívány výhradně v souvislosti s poskytovanými službami. Údaje nejsou žádným způsobem dále zpracovávány ani nejsou poskytovány třetím osobám. Naši pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli v rámci poskytování těchto služeb.
 

 
Autor: Ing. Kateřina Kramplová Kasparová | Zobrazeno: : 5701x

Přehled dalších článků

Kontaktní informace

REGIONIS

Hněvotín 553
783 47  Hněvotín
okres Olomouc

E-mail: info@regionis.cz

 
Říjnový EU Point Index Komerční banky po prázdninovém poklesu opět výrazně rostl. Aktivitu na dotačním trhu zvýšil zejména vysoký počet podaných žádostí podnikatelů na úspory energií a vysoký počet schválených žádostí v programu EU „Peníze základním školám“. Doposud bylo nebo v blízké době bude rozděleno přes 540 miliard Kč, ve strukturálních fondech tak zbývá pro žadatele již jen 33 % alokace celého programovacího období.

Řídící orgány doposud schválily dotace v celkové výši 394 miliard Kč. Zároveň se ale právě hodnotí projekty za dalších 256 miliard Kč, mezi nimiž jsou i tzv. velké projekty, které schvalují úředníci EU v Bruselu. „Lze předpokládat, že z těchto 265 miliard Kč budou...

Pokračování článku

NOVINKY A ZPRÁVY

29.12.2016

Hodně úspěchů v novém roce 2017 Vám přeje tým poradců Regionis

Více informací

06.10.2016

Finanční analýza a ekonomické hodnocení projektů spolufinancovaných z fondů EU
Lektor: Ing. Lukáš Melecký, Ph.D.

Více informací